Om oss

Om oss

På Experta Solar är vi specialister på solcellsinstallationer för privatpersoner och företag. 

Vår omfattande, nyckelfärdiga projekttjänst låter dig spara pengar och ta hand om miljön genom att generera din egen energi utan komplikationer. 

Varför vi finns

Vi finns till för att vara de bästa installatörerna inom solceller i landet. Vårt mål är att möjliggöra dina energibesparingar, ditt oberoende och att bidra till övergången till ett samhälle baserat på förnybar och ren energi. 

Vår vision

Vi tror att den oligopolmarknad som finns inom energisektorn hör till det förflutna. Därför hjälper vi till att förse människor med möjligheten att producera sin egen energi, för både hem och företag. För varje slutfört projekt kommer vi närmare en mer demokratiserad energikontroll, samt främjar användningen av förnybar energi till förmån för vår miljö.

Våra värderingar

01.

Vi gör det enkelt

Att producera sin egen energi har många fördelar. Vår uppgift är att göra den avancerade tekniken vi erbjuder till ett logiskt och enkelt alternativ. 

02.

Experter

Vi finns till för att vara de bästa yrkesverksamma installatörerna på marknaden inom solceller. Vår prioritet är att uppnå oöverträffad kvalitet på våra tjänster, vår teknik och på våra anläggningar. 

03.

Ärlighet

Våra kunders förtroende är vårt levebröd. Vi hittar de bästa lösningarna för varje kund och vi gör vårt bästa för att se till att alla blir nöjda. 

04.

Vi är ett lag

Experta Solar är mer än bara en arbetsplats. Varje ansträngning är avgörande för företagets framgång och alla våra medarbetares välbefinnande. Här spelar människor roll. Här stöder vi varandra. 

05.

Här omdefinierar vi vad som är möjligt

Vår attityd är konstruktiv, vi hittar nya lösningar och innovationer, samt lär oss ständigt nya saker. Viktiga detaljer för oss är kvalitet, effektivitet, hållbarhet, design och tillgänglighet. 

Företagets sociala ansvar

På Experta Solar förstår vi att vårt sätt att agera som företag påverkar vår organisation och dess medlemmar, såväl som samhället. Därför vi fokuserar vi på att aktivt arbeta inom följande områden: 

Responsabilidad Social Corporativa

Hållbarhet

På Experta Solar är vi stolta över att vara aktörer i demokratiseringen av energi och övergången till ett samhälle utan fossila bränslen. Vi tror att vi kan och måste göra mer. För att hållbarhet i vårt företag ska betyda mer än vackra ord och goda avsikter, innehåller vår uppförandekod mål för hållbarhet och vi har återvinningsprogram på kontor och anläggningar. 

Vi samarbetar också med icke-statliga organisationer för sociala och miljömässiga ändamål. 

Uppförandekod

Vi har skapat en uppförandekod så att alla vi som arbetar på Experta Solar förbinder oss att följa riktlinjer för beteende, som överensstämmer med lagar, rekommenderade förfaranden och etiska principer. Koden innehåller bland annat riktlinjer för säkerhet och förebyggande av olyckor, lika möjligheter, regler för att upprätthålla en god arbetsmiljö, nolltolerans mot trakasserier och diskriminering, samt regler för hållbarhet och mot korruption. 

Mångfald

Vi tror att för att utvecklas och växa som företag är det avgörande att skapa en miljö där alla har möjlighet att ge sitt bästa, uppfylla sin potential och bli uppskattade för sina prestationer. Vi tror också att team med diversitet skapar transformativa lösningar som förbättrar våra produkter och tjänster. Genom att värdera skillnader – oavsett om det gäller kön, färg, nationellt ursprung, förmåga, religion eller sexuell läggning – drar vi till oss de mest begåvade och motiverade människorna i branschen, för att föra vårt lag mot långsiktig framgång.

Som arbetsgivare anser vi att det är vårt ansvar att se till att vi till fullo utnyttjar de olika erfarenheterna, kompetenserna och tankesätten som varje medlem i vår organisation har. Det är därför vi bygger en mångsidig och inkluderande arbetsplats, med fokus på att behålla jämställdhet.

VILL DU PRATA MED EN AV VÅRA solkonsulter?

Lämna dina uppgifter och vi ringer upp dig inom 24 timmar

Ring oss måndag till fredag mellan 8:30- 21.00 och lördag mellan 9.00- 19.00

¡Hola Experta Solar!
¡Hablemos!