Den mest lönsamma och hållbara energin för ditt företag

Öka din konkurrenskraft genom att använda grön energi 

Fördelar med producera egen el för företag

Minska dina elkostnader genom att generera den mest effektiva och ansvarsfulla energin. Våra installationer återbetalas på cirka 2-7 år och dina paneler fortsätter att producera gratis och ren energi i årtionden.

Lönsam teknik

  1. Låg kostnad och snabb avkastning på investeringen (cirka 2-7 år)
  2. Minska omedelbart dina elkostnadermed upp till mellan 40 och 60% 
  3. Möjlighet att sälja överflödig energi till nätet
  4. Möjlighet att få subventioner eller skatteavdrag
  5. Omvärdering av fastighetstillgångar
  6. Säkerställ låga elkostnader för ditt företag i årtionden

Investering med garantier

Garanti. Vi arbetar med de mest effektiva och högkvalitativa produkterna på marknaden. Våra tillverkare erbjuder en garantiperiod på upp till 25 år vid produktion av solpaneler.

Kontroll. Vi erbjuder dig en app för att övervaka drift och produktion av din installation för att maximera dess prestanda och dina besparingar 

Garantía

Miljöåtagande

Företagens sociala ansvarDin användning av ren och förnybar energi bidrar till en hållbar utveckling av samhället.

Att sätta fokus på hållbarhet förbättrar dina kunders relation till ditt varumärke och motiverar ditt team. De finns många fördelar med solenergi. 

Nyckelfärdig installationsprocess

Vi vet att du har mycket att ta hand om. På Experta Solar ser vi till att det är enkelt att byta till grön energi. 

1. Rådgivning och personlig design

Vi studerar ditt företags energiförbrukning och utformar ett anpassat solcellssystem. Vårt mål är att investeringen uppfyller de mål du har satt för dig själv, vare sig det är på kort eller lång sikt.

2. Utförande

Med den slutliga designen implementerar vi nödvändiga tillstånd och procedurer före installation. När dokumentationen är klar installerar vi. Efter driftsättning tar vi hand om att legalisera installationen så att du får din ersättning. Vi hjälper dig också att ansöka om rabatt på fastighetsskatten och andra möjliga fördelar. 

3. Grön och smart energi

Efter installationen tar vi hand om att övervaka ditt system för att säkerställa optimal prestanda. Om din installation kräver det erbjuder vi även underhållstjänster för att uppnå högsta möjliga produktion. 

Vi arbetar bara med de bästa varumärkena

Hyundai
SMA

Vanliga frågor

paniens elpriser är bland de högsta i Europa. Priserna fluktuerar också på grund av förändringar i efterfrågan och väder, vilket gör dem svåra att förutsäga. Att investera i solenergi idag skyddar ditt företag från höga och skiftande priser. Beroende på ditt läge och vilken betalningsform du väljer kan du garantera låga elkostnader de närmaste 25 åren eller mer. 

Även om det kan verka svårt att studera användningen av en ny energi i detalj är Experta Solar-rådgivarna här för att hjälpa dig att utvärdera fördelarna med egenförbrukning. Att gå över till solenergi på ditt företag är logiskt, enkelt och säkert.

Återbetalningsperioden kan minskas om man kan erhålla rabatt på fastighetskatten som många kommuner erbjuder eller om en elleverantör med bra avtal väljs. Det beror också på våra vanor. Om vi ​​anpassar vår förbrukning till vår produktion används solenergi maximalt. Våra vanor har en enorm inverkan på om vi kan spara energi eller inte.

Komponenterna i solcellsanläggningen, som paneler och växelriktare, har nått sitt lägsta pris och det har bibehållits under de senaste åren. Att konsumera egen energi istället för att köpa den från de stora handelsföretagen gör att du kan spara redan från startdagen. När solcellsinstallationen har återbetalats kan panelerna producera fri energi i årtionden. 

Förutom ett ekonomiskt beslut är en investering i solenergi ett miljöval. Företag som fokuserar på hållbarhet och gör rätt åtaganden för planeten upplever kraftfulla positiva effekter på sitt varumärke. Ett solpanelsystem på ditt tak är ett tydlig ställningstagande. Förhållandet mellan dina kunder och ditt varumärke stärks. Dina anställda går också lite längre, medvetna om att de arbetar för ett företag som drivs på ren energi. Studie efter studie visar att hållbarhet inte bara är bra för miljön utan också för företaget.

De flesta företag arbetar under de soliga timmarna när solpanelerna producerar energi. Att producera egen energi gör att ditt företag uppnår besparingar på cirka 50 % på elräkningen. På grund av dessa betydande besparingar återbetalar sig anläggningarna snabbt, på cirka 2-7 år. Dessutom genererar Expertas solpaneler fri energi i minst 25 år, som omfattas av produktionsgarantin, panelernas livslängd överstiger 30 år. Ju tidigare du byter till solenergi, desto snabbare kommer ditt företag att spara. Kontakta oss så genomför vi en kostnadsfri lönsamhetsstudie. 

VILL DU PRATA MED EN AV VÅRA solkonsulter?

Lämna dina uppgifter och vi ringer upp dig inom 24 timmar

Ring oss måndag till fredag mellan 8:30- 21.00 och lördag mellan 9.00- 19.00

¡Hola Experta Solar!
¡Hablemos!