Subvencions per a la instal·lació de plaques solars a Catalunya 2022

El nostre expert, Alberto Carreño, t’explica tot el que necessites saber sobre les ajudes i subvencions que pots obtenir per a la instal·lació de plaques solars a Catalunya en 2022.

Tot i que els sistemes fotovoltaics són rendibles per si mateixos, les noves ajudes econòmiques són un gran incentiu a l’hora de fer el pas en la instal·lació de plaques solars. Actualment, existeixen diverses subvencions i bonificacions per a la instal·lació de panells solars a Catalunya durant aquest 2022. En aquesta entrada resumim i expliquem tot el que necessites saber sobre les ajudes, bonificacions i subvencions que existeixen per a la instal·lació de sistemes de plaques solars a Catalunya en 2022.

D’una banda, la Unió Europea ha destinat una sèrie d’ajudes econòmiques, gestionades per la Generalitat per al període 2021-2023, conegudes com els fons Next Generation, amb el propòsit de fomentar les energies renovables i complir amb els objectius de sostenibilitat de la Unió Europea.

Aquestes ajudes estan destinades a instal·lacions d’autoconsum, bateries i climatitzadors que utilitzen energies renovables.

D’altra banda, molts Ajuntaments també ofereixen un altre tipus d’ajudes, com a bonificacions fiscals aplicables en els pagaments de l’IBI (Impost sobre Béns immobles), del ICIO (Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres) i de les taxes urbanístiques. Aquestes bonificacions, també estan destinades a habitatges o locals que instal·lin sistemes d’autoconsum solar, disminuint fins al 50% la quota de l’impost íntegre en el cas de l’IBI prorrogable a diversos anys (fins a 12 anys), bonificant fins al 95% del total del ICIO i fins al 100% de les taxes urbanístiques en funció de cada municipi.

1. Ajudes Next Generation

L’existència de les noves ajudes econòmiques de fons europeus Next Generation, són un avantatge que ha disparat la demanda i l’interès per les instal·lacions fotovoltaiques. Després de la crisi de la COVID-19, la Unió Europea va crear aquest Fons de Recuperació amb l’objectiu de fomentar la transició energètica mitjançant energies renovables.

Aquestes subvencions per a plaques solars a Catalunya en 2022, gestionades a través del IDAE i la comunitat autònoma, compten amb un total de 660 milions d’euros ampliables a 1.300 milions, si les comunitats autònomes esgoten la quantitat inicial. Aquests incentius estan destinats a instal·lacions d’autoconsum, bateries i climatitzadors renovables de la següent manera:

 • 900 milions d’euros per a instal·lacions d’autoconsum
 • 220 milions per a emmagatzematge o bateries.
 • 200 milions per a climatització i aigua calenta amb renovables.

1.1 Programes disponibles

S’han creat 6 programes destinats a ajudar en les següents qüestions:

Programa d’incentius 1. Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o eòlic, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge
Programa d’incentius 2. Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o eòlic, en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
Programa d’incentius 3. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
Programa d’incentius 4. Instal·lacions d’autoconsum, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge. També s’inclouen les comunitats de propietaris, i per això és apta per a la instal·lació fotovoltaica en un bloc de pisos.
Programa d’incentius 5. Incorporació d’emmagatzematge (bateries) en instal·lacions d’autoconsum ja existents en el sector residencial les administracions públiques i el tercer sector. També s’inclouen els blocs de pisos.
Programa d’incentius 6. Instal·lació d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial: solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per a climatització i / o aigua calenta sanitària.

Per a la instal·lació de plaques solars d’autoconsum residencial, ens interessen les ajudes dels programes 4 i 5, depenent de si es tracta d’una instal·lació de plaques solars o de bateries.

Per a una instal·lació d’autoconsum industrial, ens interessen les ajudes dedicades a les empreses, recollides en els programes 1, 2 o 3.

Com estalviar amb les ajudes Next Generation

1.2 Subvencions  per a l’autoconsum residencial a Catalunya al 2022

Per a la instal·lació de plaques solars d’autoconsum residencial, és a dir, habitatges individuals o comunitats de propietaris, s’ofereixen ajudes destinades a cobrir l’import de la instal·lació dels sistemes d’autoconsum amb o sense emmagatzematge i ajudes per a la instal·lació de bateries. Les subvencions per a plaques solars a Catalunya en 2022 tenen aquestes característiques:

Quantia de l’ajuda: 32 milions d’euros per a instal·lacions d’autoconsum i 2,5 milions d’euros per a emmagatzematge (bateries).

Beneficiaris: Propietaris d’habitatges, comunitat de propietaris o autònoms.
Subvenció: Els habitatges particulars podran beneficiar-se, segons la taula d’ajudes i subvencions de dalt, del que s’estima que pot arribar a ser fins a un 40% del cost de la instal·lació i fins a un 50% pels sistemes d’autoconsum col·lectiu. Els municipis de menys de 5.000 habitants tindran un 5% addicional.

 • Exemple: En les instal·lacions residencials amb una potència pic menor a 10 kWp (el més comú en habitatges) la subvenció serà de 600€ per kWp. Això significa que si realitzem una instal·lació de 4 kWp, la subvenció serà de 2.400€. En el cas de les bateries, les subvencions són de fins 490€ pels kWh de capacitat. Les bateries de 5 kWh són les més comunes, per la qual cosa la subvenció seria de 2.450€.

1.2.1 Requisits per a sol·licitar les ajudes en instal·lacions residencials

Per a poder sol·licitar les ajudes Next Generation és necessari complir amb els següents requisits:

 • Que la instal·lació sigui posterior al 30 de juny de 2021.
 • Cal poder mesurar la producció i el consum. Per això és indispensable comptar amb un wattímetre o smart meter.
 • La grandària de la instal·lació és important. La producció del sistema podrà superar, com a màxim, un 25% el consum anual. En el cas de les bateries, com a màxim, podran tenir el doble de capacitat de la potència de l’inversor solar.

1.3 Subvencions  per a l’autoconsum industrial a Catalunya en 2022

Per a la instal·lació de plaques solars d’autoconsum industrial, negocis o empreses, també s’ofereixen ajudes destinades a cobrir l’import de la instal·lació dels sistemes d’autoconsum amb o sense emmagatzematge i ajudes per a la instal·lació de bateries. Les subvencions per a plaques solars a Catalunya en 2022 tenen aquestes característiques:

 • Quantia de l’ajuda: 53 milions d’euros per a instal·lacions d’autoconsum i 9 milions d’euros per a emmagatzematge (bateries).
 • Beneficiaris: Persones jurídiques.
 • Subvenció: Subvenció del 35% per a petites empreses, 25% per a mitjanes i 15% per a grans empreses. Per a bateries, les subvencions seran de 65% per a petites; 55% per a mitjanes; per a 45% grans empreses.

La instal·lació de sistemes fotovoltaics és una aposta segura per a incrementar la rendibilitat del teu negoci, ja que suposa un gran estalvi en les factures de la llum i augmenta el valor de l’immoble al mateix temps que millora la imatge de la teva empresa enfront d’empleats i clients.

1.4 Com sol·licitar les subvencions per a instal·lar plaques solars 

La sol·licitud pot realitzar-se de manera presencial o virtual. Des d’Experta Solar t’ajudem amb el tràmit preparant la documentació per a lliurar i indicant-te els passos a seguir. Aquesta és la documentació necessària:

 • Documents d’identificació de la persona sol·licitant.
 • Dades tècniques de la instal·lació.
 • Pressupost detallat de la instal·lació amb desglossament de preus o justificants de pagament.
 • Declaració responsable signada per un tècnic de l’empresa instal·ladora determinant la superació del 80% d’autoconsum anual de la instal·lació.

És important fer la instal·lació al més aviat possible una vegada oberta la convocatòria (10 de gener a Catalunya)  perquè les ajudes s’ofereixen en l’ordre de sol·licitud d’arribada.

T'assessorem i preparem tota la documentació per a tramitar les subvencions

2.  Bonificacions fiscals sobre impostos de l’estat

2.1 Bonificacions de l’IBI

Les bonificacions fiscals de l’IBI que es paga anualment per la propietat d’un habitatge o local, poden ser de fins al 50% del preu anual de l’impost i fins per 12 anys. Aquest període temporal d’aplicació de la bonificació varia segons el municipi. A Experta Solar comptem amb la informació de tots els municipis per a poder assessorar-te.

Si se suma aquesta bonificació a l’estalvi en les factures de llum que per si mateix comporta una instal·lació fotovoltaica, la inversió inicial s’amortitza en molt poc temps. A manera d’exemples, a continuació presentem la bonificació corresponent a alguns municipis:

 • Corbera de Llobregat bonificació del 50% de l’IBI durant 12 anys.
 • Barcelona ofereix una bonificació del 50% de l’IBI durant 3 anys.
 • Sant Quirze del Vallès ofereix una bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys.
 • Premià de Mar ofereix una bonificació del 50% de l’IBI durant 7 anys.
 • Montcada i Reixac ofereix una bonificació del 50% de l’IBI durant 10 anys.
  Com hem explicat, cada Ajuntament estipula el percentatge de la bonificació i els temps. Si estàs interessat a conèixer la bonificació que ofereix el teu municipi contacta amb nosaltres i t’informarem

2.2 Bonificacions de l’ICIO

Les bonificacions de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) són aplicables a qualsevol construcció que exigeixi un permís d’obres, sigui comunicat previ o llicència urbanística. Aquestes ajudes també atorgades pel Govern a través dels Ajuntaments, poden arribar fins al 95% del total de l’impost.

Depenent del municipi, a això s’ha de sumar que també existeixen bonificacions i fins i tot exempcions en les taxes per prestació de serveis urbanístics, que es paguen a l’Administració per la tramitació de llicències i comunicats urbanístics.

2.3 Deducció de l’IRPF

Finalment, existeix la deducció en l’IRPF que pot arribar fins al 20% de l’import de la instal·lació fotovoltaica en habitatges habituals o col·lectius sempre que aquests no estiguin relacionats amb l’exercici d’una activitat econòmica. Per a poder accedir a aquesta deducció cal complir els requisits que determina l’Agència Tributària.

3. ¿Per què comptar amb experts per a la instal·lació de plaques solars?

Hi ha molts els motius pels quals passar-te a l’energia solar: un dels més importants és que l’autoconsum és avui una inversió rendible de per si. Els preus de l’electricitat han augmentat constantment en l’última dècada i no deixaran d’augmentar en el futur. I si a això li afegim les diferents ajudes que s’ofereixen, l’estalvi és encara major.

Com hem vist, existeixen moltes ajudes i subvencions a Catalunya per a la instal·lació de plaques solars en 2022. Des d’Experta Solar ens encarreguem de tot el procés de creació i instal·lació dels sistemes fotovoltaics: el disseny personalitzat de la teva instal·lació, la instal·lació, legalització i t’ajudem amb la tramitació de la documentació per a obtenir les ajudes. Quan es tracta d’un sistema que ha de durar almenys 30 anys, és important que comptis amb experts que prenguin responsabilitat per crear un sistema que funcioni eficientment a llarg termini i que puguis treure el màxim profit possible de les ajudes i subvencions existents. Per això en Experta Solar no subcontractem, de veritat portem el teu projecte de principi a fi. Contactaamb nosaltres per a rebre un estudi gratuït i sense compromisos!

Autors

Comparteix aquest post!
En la diana
Posts relacionats