Permisos i tràmits per a instal·lar plaques solars a Catalunya

Equip d'Experta Solar

La nostra experta d’Oficina Tècnica t’explica els tràmits i permisos que necessitaràs per a  la instal·lació de plaques solars a Catalunya.

Per a realitzar una instal·lació fotovoltaica es requereixen una sèrie de tràmits, tant previs com posteriors a la instal·lació. L’empresa instal·ladora s’encarrega de la majoria d’aquestes gestions, que són indispensables per a instal·lar els panells, produir energia, optar a rebre ajudes i bonificacions i poder compensar l’energia sobrant que s’envia a la xarxa elèctrica. En aquesta entrada t’expliquem tots els tràmits i permisos per a instal·lar plaques solars i realitzar l’autoconsum solar a Catalunya.

Tràmits previs a la instal·lació de les teves plaques solars

1. Disseny de la instal·lació

Primerament, per a qualsevol mena d’instal·lació fotovoltaica és necessari comptar amb un disseny de com serà aquesta.  El disseny s’ha de dur a terme per un tècnic especialitzat. En el cas de les instal·lacions menors a 10 kWn serà necessària una memòria tècnica, mentre que en instal·lacions superiors serà necessari un projecte tècnic. En Experta Solar, comptem amb un equip d’enginyers propi que s’encarrega de realitzar el disseny òptim de la teva instal·lació per a maximitzar el seu rendiment i poder sol·licitar els permisos necessaris, que es detallen en els següents punts.

La memòria que realitzen els tècnics d’Experta Solar inclou:

 • Titularitat de la instal·lació i agents
 • Emplaçament i accessos
 • Bases de disseny
 • Descripció de la instal·lació i equips principals
 • Càlculs justificatius
 • Pressupost d’execució material
 • Normativa aplicable
 • Fotografies
 • Plans
 • Estudi bàsic d’obra, seguretat i salut
 • Estudi de gestió de residus

2. Permís d’obres

En realitzar una instal·lació de plaques solars, s’està efectuant una obra exterior, normalment en la teulada del nostre habitatge, per la qual cosa es necessitarà un permís d’obra. Segons el municipi de Catalunya on ens trobem, el permís pot ser una llicència o un comunicat d’obra. En qualsevol cas, un tècnic municipal revisarà que la memòria compleixi amb la normativa urbanística de la zona i aprovarà la viabilitat del projecte.

En aquest moment, s’hauran de pagar les taxes urbanístiques i l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO). En la majoria de municipis, existeix una bonificació d’aquests dos tributs per a promoure l’autoconsum solar.  Segons l’Ajuntament, la bonificació s’aplica en el moment del pagament o posteriorment, una vegada acabada la instal·lació.

Des d’Experta Solar ens encarreguem de realitzar aquest tràmit, preparar la documentació per a la sol·licitud de les bonificacions i fer revisions periòdiques de l’estat del permís d’obra per a agilitar-lo al màxim.

Tràmits i permisos per a instal·lar plaques solars

Exemple de document de comunicació prèvia d’obres de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Cada ajuntament té el seu propi model.

3. Ajudes Next Generation

En aquest moment es podran sol·licitar les ajudes de fons europeus Next Generation, destinades a fomentar la instal·lació de plaques solars i contribuir a generar energies netes. Catalunya compta amb fons per valor de 114 milions d’euros,  destinats tant a propietaris d’habitatges com empresaris. Aquesta ajuda permet cobrir fins al 50% del cost la instal·lació i és compatible amb la majoria de bonificacions fiscals. L’equip d’Oficina Tècnica d’Experta Solar, t’enviarà tota la documentació necessària i els passos a seguir per a realitzar el tràmit.

Si vols conèixer com funcionen aquestes ajudes, les quanties de les quals pots beneficiar-te i la resta de bonificacions, consulta la nostra entrada Subvencions per a la instal·lació de plaques solars a Catalunya en 2022.

Tràmits posteriors a la instal·lació de les teves plaques solars

4. Tancament d’obra

Una vegada realitzada la instal·lació, s’ha de presentar el certificat final d’obra a l’Ajuntament i, segons el municipi, alguna documentació addicional (fotografies de la instal·lació, document de gestió de residus, etc.).  El certificat final d’obra, l’ha de realitzar el tècnic encarregat del projecte i inclou la data de fi de la instal·lació i la potència instal·lada. A Experta Solar també ens encarreguem de realitzar aquesta gestió perquè no t’hagis de preocupar de res.

5. Bonificacions fiscals

En aquest moment, procedirem a enviar-te tota la documentació necessària, degudament emplenada, perquè puguis sol·licitar les bonificacions existents en els diferents municipis. A més, també t’explicarem pas a pas com realitzar les sol·licituds i per mitjà de quin organisme les has de tramitar. En la majoria de municipis de Catalunya, les bonificacions existents són:

Bonificació de l’Impost sobre Béns immobles (IBI): Es bonifica fins al 50% de la quota durant diversos anys, en funció de cada Ajuntament.
Bonificació de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO): Es bonifica fins al 95% del total de l’impost.
Bonificació de les taxes urbanístiques: Es bonifica fins al 100% de la taxa en alguns Ajuntaments.
Deducció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):  La deducció pot ser de fins al 40% del cost de la instal·lació. Aquest tràmit es realitza en el moment de la seva declaració de la renda anual.

Tràmits i permisos per a instal·lar plaques solars

Exemple de document de sol·licitud de bonificació de l’IBI de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Cada Ajuntament té el seu propi model.

6. Legalització

La legalització d’una instal·lació fotovoltaica a Catalunya consta de dues parts:

 • Un instal·lador autoritzat ha de realitzar un Certificat d’Instal·lació Elèctrica de baixa tensió (CIE). En aquest certificat, apareixen totes les dades tècniques de la instal·lació i l’instal·lador certifica el seu correcte funcionament.
 • Cal inscriure la instal·lació fotovoltaica al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) i posteriorment en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC). Per a inscriure’s en aquests dos registres cal emplenar una sèrie de documentació, tasca que realitza l’instal·lador.

7. Cambio de contrato de compensación de excedentes:

Una vez legalizada la instalación, se puede solicitar el cambio de tu contrato de luz actual a uno de autoconsumo, para poder recibir compensación por los excedentes de energía que tu instalación produce y no utilizas. En principio, cuando una instalación está legalizada, la Comunidad Autónoma lo notifica a la distribuidora y esta se encarga de notificarlo a la comercializadora. De todos modos, siempre recomendamos a los titulares que llamen ellos mismos a la comercializadora para agilizar el trámite. Posteriormente, el departamento de autoconsumo de la comercializadora nos solicitará qué modalidad de contrato queremos y realizará el cambio. Este trámite lo tiene que realizar el titular del contrato.

Al final de todos estos procesos, el Organismo de Control Autorizado (OCA) puede realizar inspecciones para comprobar que las instalaciones se han realizado conforme a la normativa vigente y se ajustan al proyecto de obra presentado al Ayuntamiento. Sin embargo, en las instalaciones de menos de 10 kWp, las más comunes en hogares, no es habitual que se realicen. En ocasiones, para demostrar la existencia de la instalación, sobretodo cuando se solicitan bonificaciones fiscales, es suficiente con mostrar fotografías y/o las facturas emitidas por la empresa instaladora.

Tràmits i permisos per a instal·lar plaques solars a Catalunya

Per què triar Experta Solar per a tramitar els permisos per a instal·lar plaques solars?

A Experta Solar ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb l’obra de la instal·lació (disseny, permís i tancament) i la legalització. A més, preparem tota la documentació necessària per a sol·licitar les diferents ajudes i subvencions, així el client únicament ha de lliurar-la a l’organisme corresponent seguint els passos que li indiquem. El nostre propòsit és que tinguis una instal·lació de qualitat sense preocupar-te de tots els tràmits que hi ha darrere.

Esperem haver resolt tots els teus dubtes sobre els tràmits per a realitzar una instal·lació fotovoltaica. Si estàs pensant a passar-te a l’energia renovable, aquest és el millor moment, a més del gran estalvi del qual podràs beneficiar-te, actualment existeixen diferents ajudes i subvencions que fan que sigui molt rendible la instal·lació de plaques solars.

No ho dubtis i contacta amb nosaltres per a un estudi previ gratuït. Començar a generar la teva pròpia energia és molt fàcil!

Comparteix aquest post!

Descobreix quant pots estalviar amb la teva pròpia energia solar!

Índex

Les nostres xarxes

Els més populars

Rep les últimes notícies

Uneix-te a la nostra newsletter experta en sostenibilitat

Les últimes notícies i el millor contingut sobre autoconsum, energia solar, el sector elèctric i sostenibilitat

En la diana

Posts relacionats

Finançament amb Sabadell Consumer
Finançament amb Banc Sabadell

Finançament amb Sabadell Consumer Sabadell Consumer y Experta Solar firmen un acord de col·laboració per finançar instal·lacions fotovoltaiques.  La cooperació entre Banc Sabadell i Experta

Programa de recomanacions 2022

El Programa de Recomanacions d’Experta Solar, és un projecte que permet als nostres clients i coneguts convertir-se en ambaixadors de la marca i obtenir bonificacions