Instal·lació de plaques solars a Sant Feliu de Llobregat

La instal·lació de panells solars per a l’autoconsum residencial està en augment perquè suposa un gran estalvi en les factures de llum i ofereix beneficis ambientals. En aquest post, mostrem un exemple d’instal·lació de plaques solars a Sant Feliu de Llobregat a tres habitatges de la zona.

Instal·lació de plaques solars a llars a Sant Feliu de Llobregat

Resum de la instal·lació

Aquesta instal·lació de 18 plaques solars és propietat de tres veïns diferents, de manera que a cadascun dels seus habitatges, per separat, li corresponen 6 panells solars. Els beneficis que obtindrà cada veí seran:

  • Potència: 2,70 kWp
  • Estalvi:+24.500 / 30 anys
  • Impacte ambiental: +1.600 kg CO2 evitats a l’any, equivalent a l’absorbit per 80 arbres
  • Potència: 2,70 kWp
  • Estalvi:+27.000 / 30 anys
  • Impacte ambiental: +1.500 kg CO2 evitats a l’any, equivalent a l’absorbit per 80 arbres
  • Potència: 2,82 kWp
  • Estalvi:+27.500 / 30 anys
  • Impacte ambiental: +1.600 kg CO2 evitats a l’any, equivalent a l’absorbit per 80 arbres

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat concedeix una bonificació del 50% de l’IBI durant 3 anys per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum. Si a aquesta bonificació li sumem la reducció del cost de les factures de llum i la compensació pels excedents d’electricitat que els nostres clients generen i aboquen a la xarxa, en aproximadament 6 anys aquests tres propietaris hauran amortitzat la instal·lació fotovoltaica. És a dir, en tan sols 6 anys (5 anys en el cas del primer habitatge), els nostres clients podran recuperar el cost total de la inversió inicial i, a partir d’aquí, continuar generant energia gratis i reduint les seves factures de llum durant almenys 25 anys més.

A més dels beneficis econòmics, l’energia solar també aporta beneficis ambientals. En aquest cas, la instal·lació completa evitarà la generació de més de 4.800 kg de CO2 anuals, un dels principals gasos responsables del canvi climàtic al nostre planeta. Aquesta xifra, seria equivalent al que absorbeixen aproximadament 240 arbres. Així, l’energia solar no sols produeix beneficis a escala individual, sinó que també a escala col·lectiva. El pas de cadascun de nosaltres a l’autoconsum solar, és un gran avanç per a fer front a l’emergència climàtica actual.

Amb l’aplicació de monitoratge que inclouen totes les nostres instal·lacions, els clients poden fer seguiment dels detalls de la seva producció energètica. En aquest cas, es mostra un gràfic diari d’un dels tres propietaris de la instal·lació, que té un autoconsum del 60%. També es pot observar l’exportació dels excedents que s’envien a la xarxa. Per exemple, en un dia com el que mostra la imatge, el nostre client va exportar 11,40 kWh, que equival a rebre gairebé 4kWh d’energia gratuïta per a donar-li ús en qualsevol moment. Pel que fa a l’energia importada de la xarxa, va ser de 3,7 kWh, per tant la despesa del nostre client per l’energia consumida aquest dia va ser de 0€, ja que l’energia extra abocada a la xarxa li va permetre cobrir el seu consum en hores de menor producció.

En relació amb les particularitats tècniques d’aquests tres domicilis de Sant Feliu de Llobregat, destaca que comparteixen una mateixa coberta plana. En aquest cas, els enginyers d’Experta Solar van realitzar un estudi exhaustiu de les característiques d’aquesta coberta perquè, en ser plana, la instal·lació de panells solars podria generar l’acumulació d’aigües pluvials que, en pocs anys, generaria problemes d’humitats per filtracions. Així, es van considerar diferents dissenys per a evitar aquest problema i finalment, es va decidir col·locar suports de ciment sota els panells solars situats de manera que, en cas de pluges, l’aigua pugui circular entre aquests i no s’acumuli. A més, aquest tipus de suports són prou pesats per suportar els forts vents que se solen generar en aquesta zona de Sant Feliu de Llobregat.

D’altra banda, la distribució de les plaques solars evita al màxim els obstacles de la coberta (xemeneies) que poden generar ombres i reduir el seu rendiment. A més, per a obtenir la màxima producció d’electricitat malgrat les ombres, es van col·locar optimitzadors en tots els panells solars.

Com veieu, cada instal·lació té característiques úniques que han de ser estudiades al detall per a evitar futurs problemes. Així, és essencial comptar amb el disseny de professionals experts que tinguin en compte tots els factors que poden afectar el rendiment del sistema. A Experta Solar, el nostre equip d’enginyers estudia cada cas de manera individual per a oferir una proposta d’instal·lació òptima per a cada client.

Imatges de la instal·lació de plaques  solars a Sant Feliu de Llobregat 

Una instal·lació d’aquestes característiques es realitza en un temps de 3 dies.

Després de veure tots els beneficis d’aquesta instal·lació fotovoltaica residencial a Sant Feliu de Llobregat, entre el gran estalvi, les bonificacions fiscals i els beneficis ambientals, sobren els motius per canviar a l’autoconsum i atrevir-se a fer un pas en la transició energètica, cap a una societat basada en energies renovables i netes.

Comparteix aquest post!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
En la diana

Posts relacionats

TE LLAMAMOS EN BREVE

O llámanos al 659 415 767

Consulta gratuita