Din bostad, ditt tak, vårt arbete

Upptäck hur mycket du kan spara på dina elkostnader genom att installera de bästa solcellsanläggningarna på marknaden 

Att producera din egen el har många fördelar

Hitta dem här!

Spara
Den energi som produceras av dina solpaneler gör att du kan börja spara redan från första dagen, återbetala installationen på några år (cirka 4-8) och njuta av att generera gratis energi under panelernas livslängd (minst 30 år). Den energi som du inte behöver, matas automatiskt ut på elnätet och ersättning från din elleverantör visas på din faktura.
Grön energi
Solenergin släpper inte ut någon koldioxid och är 100 % förnybar. Din solcellsanläggning bidrar till energiövergången som behövs i världen, minskar den globala uppvärmningen och förbättrar luftkvaliteten lokalt.
Smart konsumtion
Vi erbjuder dig en app för att övervaka hur mycket energi du producerar och förbrukar. Med denna information kan du använda din el på det effektivaste sättet.
Enkel teknik
Solcellsenergi idag innebär inga stora investeringar, monteringen är enkel och komponenterna har en lång livslängd. Det är en idealisk teknik att integrera i våra hem.
Subventioner
Du kan dra nytta av subventioner och skattebefrielser. Till exempel, skattereduktion och upp till 50% rabatt på din fastighetsskatt (beroende på kommun).
Previous
Next

Vi tar hand om allt

Vi levererar ett “nyckelfärdigt” system, utan bekymmer

Personlig rådgivning

Vi hjälper dig att utvärdera dina konsumtionsmönster och besparingsmål, för att utforma ett projekt anpassat efter dina behov. Vårt mål är att du fattar det bästa energibeslutet för ditt hem. Du kan lita på att våra rådgivare klargör eventuella frågor utan något köptvång. 

Enkel installation

Vårt högt kvalificerade team installerar ditt system inom 2-4 dagar. Vi tar också hand om alla procedurer så att du kan börja få ersättning för din energi på kortast möjliga tid. 

Grön och smart elproduktion

Efter installationen ser vi till att övervaka ditt system, för att säkerställa optimal prestanda. Appen vi erbjuder ger dessutom möjlighet att övervaka din produktion och konsumtion, så att du använder din energi på det effektivaste sättet. 

Finansiering

Vi erbjuder dig att delbetala din installation i delar som är skräddarsydda efter dina behov, med betalningsvillkor på upp till 10 år. Vi behandlar också stöd och skattebefrielser. 

Sistema fotovoltaico

Är solenergi lönsamt för mig?

Hitta svaret här

Hur fungerar din installation?

Sistema fotovoltaico
  1. Solpaneler: Producerar likström från solstrålning.
  2. Växelriktare: Omvandlar likström till växelström, så att den kan användas hemma eller lagras i batteri. När systemet är igång kommer du att konsumera den energi som genereras av ditt eget system först. 
  3. Elmätare: Mäter den energi du använder och den energi som matas ut på elnätet (överskottsproduktionen), så att du kan få ersättning från din elleverantör.
  4. Monitorering : Vi erbjuder en app som hjälper dig att följa din elproduktion och förbrukning,kontrollera korrekt funktion av system, samt anpassa din energianvändning, för att maximera dina besparingar.

App för monitorering ingår i alla våra installationer

Få ut det mesta av din installation genom att anpassa din förbrukning till den energi du genererar 

Våra produkter

Skapa en hållbar framtid med våra produkter för förnybar energi, för ditt hem, företag och transport. 

Solpaneler 
Baterías
Puntos de recarga
Previous
Next

Solpaneler 

Batterier

Laddboxar

Vanliga frågor

Den effektivaste installationen för din bostad eller för ditt företag är den som anpassar sig efter din elkonsumtion och den tillgängliga ytan för installationDet är viktigt att en specialiserad ingenjör gör en ritning på installationen och tar med viktiga frågor, såsom riktning, lutning och skugga, i beräkningen.

Du kan lämna dina kontaktuppgifter under “Kontakt”, underVill du prata med en av våra solkonsulter?” och en av våra expertrådgivare tar kontakt med dig, för att svara på dina frågor.  

Årerbetalningstiden på en bostads solcellsintallation är 4-8 år. Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det kan ta. Den viktigaste är dock förhållandet mellan elförbrukningen och installationens storlek. 

Återbetalningstiden kan minskas om en kan erhålla rabatt på fastighetsskatten, som många kommuner erbjuder eller med hjälp av en elleverantör med fördelaktiga avtal. Tiden varierar också beroende på hushållet. Om en anpassar ens vanor i förhållande till produktionen, kan en utnyttja solenergin till maximum. Det vi gör varje dag har en enorm inverkan i det långa loppet. 

Komponenterna i en solcellsinstallation, såsom solpaneler eller växelriktare, har nått sitt lägsta pris, vilket har bibehållits de senaste åren. Genom att producera egen energi, istället för att köpa från de stora bolagen, kan du reducera dina kostnader redan från första dagen. När installationen är färdigbetald producerar panelerna gratis energi under årtionden. 

Ja, oftast krävs det ett bygglov. Det beror på kraven i kommunen där installationen ska utföras, i vissa fall räcker det med förhandskommunikation. Tänk på att en del kommuner begär det slutliga byggcertifikatet för att ansöka om rabatt på fastighetsskatten. Ibland måste installationen godkännas av nätverksägaren. 

Vi tar hand om all bearbetning och dokumentation som rör bygglovet när vi har fått ditt tillstånd. I vissa fall kräver kommunfullmäktige att ansökan görs direkt av husägaren, i så förbereder vi den och du behöver bara lämna in den. 

Vi utarbetar den tekniska rapporten, planerna och andra dokument. När all dokumentation har skickats till kommunen kan beslutet ta mellan 1-4 veckor. När vi har fått godkänt från kommunen kommer vi överens med dig, om ett datum för att börja med installationen. 

För närvarande rekommenderas system med batterier, främst för områden där elnätet inte når eller områden med risk för strömavbrott. I dessa fall kan du använda den lagrade energin i batterierna vid behov. I de flesta fall är det dock mest lönsamt att investera i en batterifri installation och helt enkelt få ersättning från elleverantören. I alla fall erbjuder Experta Solars anläggningar möjligheten att integrera batterier. Våra experter hjälper dig att hitta den optimala lösningen för dig, dina behov och preferenser. 

Vill du prata med en av våra rådgivare?

Lämna dina uppgifter och vi ringer upp dig inom 24 timmar.

Ring oss måndag till fredag mellan 8:30- 21.00 och lördag mellan 9.00- 19.00

¡Hola Experta Solar!
¡Hablemos!