VÅRT ÅTAGANDE MOT VÅRA KUNDER OCH INSTALLATÖRER 

Protokoll för Covid-19. 

 

Vår högsta prioritet är att fortsätta installera utan att äventyra våra kunders och våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi förstår att ta emot nya människor i sitt hem kan orsaka osäkerhet. Därför offentliggör vi våra åtgärder och ansträngningar för att ge våra kunder trygghet i dessa extraordinära tider. 

Energiomställningen är viktigare än någonsin och detta uppmuntrar oss att fortsätta arbeta. Även i denna osäkra tid så kommer solen att gå upp imorgon igen. 

Vad du kan förvänta dig under installationen 

Vissa personer från vårt team kan komma i kontakt med våra kunder under det tekniska besöket eller under installationen, som vanligtvis varar mellan 2 och 4 dagar. Under denna tid, och beroende på typ av installation, måste våra installatörer komma in i hemmet för att utföra elarbete. 

Vi ser till att våra installatörer följer alla aktuella sanitära rekommendationer och vi respekterar alla policyers om social distansering. Våra installatörer skakar inte hand och kommer alltid att försöka hålla ett avstånd på minst 1,5 meter. Dessutom kommer de att arbeta med mask under hela tiden. Förutom att ha på sig en mask så kommer arbetarna att gå över ytorna som de har arbetat med desinfektionsmedel i slutet av arbetet. 

För att åtgärderna ska kunna genomföras och vara effektiva behöver vi ditt stöd. Var snäll och interagera inte med installatörerna om det inte är absolut nödvändigt. Vi ber också om att de inre utrymmena har ett bra luftflöde, att ni öppnar fönster och/eller dörrar om vädret tillåter eller slår på en luftkonditionering vid dåligt väder. Vid tidpunkten för undertecknande av dokumentation ber vi att göra det med din egen penna. För att skydda vårt team och de människor som är i kontakt med dem, om du någon gång tror att du är sjuk, så uppskattar vi om du tar kontakt med vår personal för att ordna ett nytt datum för installationen.  

Våra medarbetare är utbildade i: 

  • Symtom och spridning av COVID-19
  • Aktuella hygienrekommendationer från hälsovårdsmyndigheter
  • Lämpliga sociala distanseringsmetoder

Dessutom följer vi riktlinjerna för åtgärder från CONAIF* för att minimera risken för smitta. Dessa riktlinjer tar upp fem olika scenarier: 

  1. Innan du kommer till kundens hem, se till att installatörerna inte visar symtom.
  2. Håll så långaavstånd som möjligt och desinficera fordonets ytor under resan.
  3. Innan interventionen i bostaden uppmanas kunden att hålla säkerhetsavstånd och se till att de har all nödvändig personlig skyddsutrustning.
  4. Ventilera rummen under arbetet i bostaden och håll verktyg och ytor desinficerade.
  5. Vid slutet av arbetet i bostaden, ta bort personlig skyddsutrustning och kasta dem enligt protokollet, tvätta kläder och desinficera verktyg.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta din rådgivare eller någon annan i vårt team. På Experta Solar fortsätter vi att arbeta med alla försiktighetsåtgärder för att kunna leverera solenergi till alla hem. 

* CONAIF is the National Confederation of Associations of Plumbing, Gas, Heating, Air Conditioning, Fire Protection, Electricity and Related Companies

VILL DU PRATA MED EN AV VÅRA solkonsulter?

Lämna dina uppgifter och vi ringer upp dig inom 24 timmar

Ring oss måndag till fredag mellan 8:30- 21.00 och lördag mellan 9.00- 19.00

¡Hola Experta Solar!
¡Hablemos!